ΠΡΟΦΙΛ

Προφίλ


Η “Finecon Consulting – Χατζηβρέττας Μιχάλης & Συνεργάτες” ιδρύθηκε το 2006 κεφαλαιοποιώντας την 10ετή εμπειρία των στελεχών της, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών συμβούλευσης σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, σε θέματα:

•  Ανάπτυξη επενδυτικών έργων,

•  Εξασφάλιση χρηματοδότησης τους τόσο από Ευρωπαϊκούς όσο και από Εθνικούς πόρους (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.τ.λ.),

•  Project Management και

•  Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών (Σύσταση, ανάπτυξη και παρακολούθηση εταιριών και προσωπικών εταιριών).

Η επιχείρηση έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη αλλά έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο συνεργατών, με αποτέλεσμα να καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια και να είναι σε θέση να εξυπηρετεί ανάγκες πελατών όπως και να προωθεί – υποστηρίζει επενδυτικά σχέδια πάσης φύσεως.

Στόχευση της “Finecon Consulting – Χατζηβρέττας Μιχάλης & Συνεργάτες” αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα των χρηματοοικονομικών και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, με στόχο την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των πελατών της και την εκμετάλλευση στο μέγιστο βαθμό των ευκαιριών και την αντιμετώπιση των κινδύνων που παρουσιάζονται στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

Η πολυετής δραστηριοποίηση και εμπειρία των στελεχών της “Finecon Consulting – Χατζηβρέττας Μιχάλης & Συνεργάτες” και των άμεσων συνεργατών στην ανάπτυξη και υπαγωγή επενδυτικών έργων σε καθεστώς ενίσχυσης από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, στην παρακολούθηση υλοποίησης και στη λειτουργία τους, με απόλυτη επιτυχία, εγγυάται την επιτυχή και αποτελεσματική ανάπτυξη επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια.

Αξιοποιώντας λοιπόν, την γνώση, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και συνδυάζοντας τις με την υπευθυνότητα, την εμπιστευτικότητα και την συνέπεια, η “Finecon Consulting- Χατζηβρέττας Μιχάλης & Συνεργάτες” ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στους στόχους των πελατών της, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες τους αξιοποιώντας σε κάθε περίπτωση με ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο.

Άλλωστε, στο τέλος της ημέρας επιτυχία μας καθίσταται η εκπλήρωση των στόχων των πελατών μας.