ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  • Home
  • /
  • ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Χωροθέτηση επενδύσεων


Η “Finecon Consulting – Χατζηβρέττας Μιχάλης & Συνεργάτες”αναλαμβάνει την έρευνα, εύρεση και μελέτη τοποθεσίας για την εγκατάσταση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, η οποία θα πρέπει να πληροί τις απαραίτητες κατά περίπτωση προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και τη λειτουργία επιχειρηματικών δράσεων.

Πραγματοποιείται μελέτη και αξιολόγηση εναλλακτικών περιοχών προκειμένου να ληφθεί απόφαση χωροθέτησης επιχειρήσεων και επενδύσεων στις πιο επωφελείς, με σύγχρονα χρηματοοικονομικά κριτήρια, περιοχές με στόχο την υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την έκδοση των απαραίτητων αδειών για τη λειτουργία της επιχείρησης στο συγκεκριμένο τόπο.