ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Home
  • /
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές υπηρεσίες


• Σύσταση εταιριών και προσωπικών επιχειρήσεων.
Η “Finecon Consulting – Χατζηβρέττας Μιχάλης & Συνεργάτες”πραγματοποιεί όλες οι διαδικασίες τόσο για τη σύσταση εταιριών, όσο και για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων.

• Παρακολούθηση εταιριών και προσωπικών επιχειρήσεων (λογιστικά)
Η “Finecon Consulting – Χατζηβρέττας Μιχάλης & Συνεργάτες”αναλαμβάνει τη λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων, τόσο εταιρικών σχημάτων, όσο και ατομικών, καθώς και τη διαχείριση για τη τήρηση των φορολογικών και λογιστικών τους υποχρεώσεων.